Kuidas haarata ja hoida tähelepanu?

Tänapäeva maailmas on põud headest rääkijatest. Liiga lihtsaks on tehtud projektoriga keerukate graafikute seinale kuvamine. Koosolekuruumid üle maailma on muutunud igavuse piinakambriteks, sest inimesed tüütavad üksteist Powerpoint ettekannetega. Need on reeglina liiga infomahukad, et neid ettekande jooksul mõista. Probleemi tuum on selles, et esinejad ajavad lootusetult sassi kirjaliku ja suulise sõnumi eesmärgi. Head esinejad teavad, et suuline sõnum peab olema lihtne, mõistmist abistav ja süvenemist julgustav.

Õpetajad puutuvad kokku sõnumi lihtsustamise küsimusega igal tunnil. Käesolev koolitus võiks kanda ka nime Õpetaja esinemisoskused. Koolitusel keskendume nendele tunniosadele, milles meil on vaja tutvustada uut osa, seletada valemit või tekitada uudishimu. Õpetajakesksed tunniosad on tavaliselt need, mille nimel üldse õpetajaks hakatakse. Kuidas teha nii, et näeksime rohkem põnevust ja küsimusi täis pilke enda ees?

Koolitusel õpid:

  • positiivseid retoorilisi võtteid, mis julgustavad õppima
  • looma muutunud tähelepanuseisundeid, eesmärgiga panna õpilased ennast kuulama
  • kaasama õpilasi tunniosadesse, mis on traditsiooniliselt olnud õpetajakesksed

Haapsalu

Kuupäev: 21.08.2019

Algusega kell: 10:00

Asukoht: Haapsalu Linna Algkool

Tagasiside

 

 Põhjalik koolituse e-materjal isiklikele märkmetele täienduseks

✔ Ligipääs väärtuslikele lisatekstidele, mis pakuvad koolitusel proovitud töövõtetele laiendusi

 Tõend EHIS-e kannete jaoks

Koolituse pikkus 4-akadeemilist tundi

HIND 59 € osaleja

mihkel@hariduskoolitused.ee või 58059735

caret-down caret-up caret-left caret-right
Tallinn 29.12.2016

"Enamus klasse on sinu harjutused väga hästi vastu võtnud. Mõned õpilased küsivad ise tunni alguses, kas me mõnda harjutust teeme ja ärgitavad tõrkujaid osalema. Ja kui palju leidlikkust ning mängulisust neis on!"

Rakvere 08.12.2016

"Jõudu ja jaksu selliste õppepäevade korraldamisel. Siiralt loodan, et selline tore päev jõuab kõikide õpetajateni."

Pärnu 01.26.17

"Hea oli teha väikses grupis, siis oli tähelepanu rohkem ja ei väsitanud. Koolitus oli minu jaoks uudne ja huvitav, meeldis praktiline külg."