Mängiv noor on õppiv noor 2

Üldpädevuslikud õppemängud aitavad igal õpetajal luua keskkonna, mis on täis uudishimu, motivatsiooni ja väärtuslike õppetunde. Seega võib siit hoogu saada Sinu teekond entusiasmi ja üllatusi täis koolitundidesse. Üldpädevuslike õppemängude all peetakse silmas rakendusteatrist ja sotsiomeetriast tuntud töövõtteid, mille abil saavad õpilased rohkem emotsionaalset ja kogemuslikku sidet ainetunni materjaliga.

Metoodikas pole suurt saladust. Paljud õppimismomendid on meil just siis, kui oleme teistega kontaktis. Pakutavad õppemängud on mõeldud just koostööpõhise õppimise soodustamiseks. Seejuures avavad õppemängud ainetunni sisu üsna loomulikul viisil - küsimused ainetunni kohta tekivad tegutsedes. Kuna mängudes on palju liikuvust ja suhtlemist, loob see hea pinnase õppimaks empaatiat ja üksteisest hoolimist.

Koolitus saab olema praktiline teekond üldpädevuslike õppemängude maailma. Õpetajad mängivad kohapeal ise kõik mängud läbi, et kogeda, kuidas neid enda otstarbeks ümber kujundada

Kellele sobib

  • aineõpetajatele põhikoolis (nii humanitaar- kui ka reaalainete õpetajatele).