Täienduskoolituse õppekorralduse alused

 • Hariduskoolitused.ee leheküljel on eelkõige tellimuskoolitused.
 • Koolituse pikkus, täpne sisu ning õppekeskkond kujuneb koostöös tellijaga.
 • Avatud koolituste puhul ilmub täpne info registreerimise nõuete, õppemahu ja õppekeskkonna kirjeldusega kodulehele.
 • Koolituste õppe sisu ja õpiväljundid on nähtavad iga koolituse tutvustuse all.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 • Meie koolituste kvaliteedi loojad ja tagajad on meie koolitajad.
 • Nemad hoolitsevad selle eest, et õppekavad ja koolitusprogrammid, sotsiaalne ja füüsiline õppekeskkond ning täiendkoolitustegevuse juhtimise protsessid oleksid vastavad seaduse nõuetele.
 • Kasutame erialaseid meetodeid, mis hõlmab endas erialast väljaõpet nii Eesti kõrgharidussüsteemis kui ka rahvusvahelisel tasandil.
 • Hariduslik taust, eriväljaõpe pedagoogikas, regulaarsed erialased täienduskoolitused ning arenguvestlused tagavad koolitajate kvaliteedi ning pideva arengu.

Loakohustusega täienduskoolituse läbiviimiseks antud tegevusloa andmed

 • Number: 152057
 • Esitatud: 08.04.2016
 • Kehtivusaja lõpp: 23.03.2017

 • Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number: 175757
 • Kehtivus alates: 23.03.2017